KORISNI LINKOVI

DOSTUPNI BEOGRAD

Sajt koji vam može pomoći da se lakše krećete po gradu, pruža informacije o pristupačnim objektima.

Napominjemo da je sadržaj aplikacije Dostupni Beograd u radnoj verziji,

te da ce baza dostupnih lokacija biti dodatno ažurirana.

PRAVA OSI

Ovde možete naći sve informacije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i mnoge druge korisne informacije na ovu temu.