Akcije

Do sada smo radili na organizaciji Svetskog dana cerebralne paralize, prikupljali smo sredstava za kupovinu invalidskih pomagala i imali dve humanitarne izložbe.

Planiramo da nastavimo da se bavimo sličnim, ali i da osmišljamo nove akcije. Naravno, uvek smo tu ako imaš neku ideju!

Da li me vidiš
Da li me vidiš

Humanitarna izložba u UK Stari Grad i
u galeriji Ozon

Prikupljanje sredstava za kupovinu invalidskih pomagala
Prikupljanje sredstava za kupovinu invalidskih pomagala

Humanitarne večeri ( kafe Šupa i kafe 16)

Srbija bez barijera 2020
Srbija bez barijera 2020

Učešće u kampanji Srpskog filantropskog foruma

Move as one
Move as one

Organizacija Svetskog dana cerebralne paralize u saradnji sa World CP Day i Regionalne Alijanse za cerebralnu paralizu (2019)

Make your mark
Make your mark

Organizacija Svetskog dana cerebralne paralize u saradnji sa World CP Day i Regionalne Alijanse za cerebralnu paralizu (2020)

Milions of reasons
Milions of reasons

Organizacija Svetskog dana cerebralne paralize u saradnji sa Wrold CP Day i Regionalne Alijanse za cerebralnu paralizu (2021)

Želiš da ti pišemo?

Ako želiš da ti jednom mesečno pišemo o tome što radimo i planiramo – ostavi nam svoj kontakt.